Re: [Zagranica] p i x e l o z a


Prezerwatyw Tradycja Radziecki
 

Czołem Wander!

Czy w Krakozji Stepowey możliwe jest klimatycznie odbywanie turnieyów
hokeya lodzikowego?
Z tego co wiem Krakozi są wyczuleni na szacunek do tradycji terytoriów na których przebywają i niewątpliwie tradycje hokejowe regionu są utrzymywane. Sugerowałbym przy tym pamiętać o właściwym kolorze koszulki.

--
☭ PTR (B0408)

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.