Re: Postanowienie Trybuna nr 49 o zarządzeniu wyborów


Prezerwatyw Tradycja Radziecki
 

Czołem Pupka!

(...)
Zgłaszam swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich.

--
☭ PTR (B0408)

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.