Re: Wandejski wariant Markdowna zarejestrowany w IANA


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 30.01.2020 o 01:32, Alojzy Pupka pisze:
...ale znalezienie na stronach IANA bezpośredniego linka do DAS
WANDISZE IDIOTENBUCH i mordy Czarnucha z fajem – to jest, kurka, złoto
xD
DOKŁADNIE O TYM SAMYM POMYŚLAŁAM JAK WYPEŁNIAŁAM FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY xD.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.