Re: Wandejski wariant Markdowna zarejestrowany w IANA

Polyna <polyna@...>
 

W dniu 30.01.2020 o 01:44, Alojzy Pupka pisze:
Wielkie Umysły™ myślą podobnie…
Umysły o Jeszcze Nieokreślonej Wielkości*

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.