Re: [SPAM] Re: [wandystan] Wandejski wariant Markdowna zarejestrowany w IANA


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 30.01.2020 o 17:53, Helmut Walterycz pisze:
Kochani Ludzie od Bebechów,
https://monetta.wandystan.eu/w/Main::Pomoc
Skąd wzięliście w ogóle ten URL?

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.