Re: [SPAM] Re: [SPAM] Re: [wandystan] Wandejski wariant Markdowna zarejestrowany w IANA


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 30.01.2020 o 18:05, Helmut Walterycz pisze:
z wujka gógla
To nie wiem, skąd on to wziął, bo nie powinien. Takiej subdomeny aktualnie nie ma i nie powinien jej w ogóle indeksować.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.