Re: [SPAM] Re: [wandystan] Postanowienie Prezydentki o powierzeniu pełnienia obowiązków rektorki Ludowego Uniwersytetu Wandejskiego


Helmut Walterycz
 

W dniu 30.01.2020 o 23:19, Polyna pisze:
W dniu 30.01.2020 o 23:15, Karolina von Lichtenstein pisze:
Excuse me, czy to było emoji na Liście Dyskusyjnej? :o
🗣️ „Tak.”

(W sumie nie rozumiem, czemu to towarzyszkę dziwi? Poczta elektroniczna dopuszcza przesyłanie jakichkolwiek znaków w jakimkolwiek kodowaniu)
Pozdrowienia od Jasia!

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.