Re: Postanowienie Prezydentki o powierzeniu pełnienia obowiązków rektorki Ludowego Uniwersytetu Wandejskiego


Prezerwatyw Tradycja Radziecki
 

Czołem Pupka!

Team *Uniwersytet Trzeciego Wieku w Soli* tutaj.
Uniwersytet Reakcyjnych Diuków Bez Dorobku chyba.

--
☭ PTR (B0408)

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.