Re: [SPAM] Re: [wandystan] Postanowienie Prezydentki o powierzeniu pełnienia obowiązków rektorki Ludowego Uniwersytetu Wandejskiego


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 30.01.2020 o 23:35, Helmut Walterycz pisze:
Pozdrowienia od Jasia!
Super, ale on rozwalał kodowanie zdaje się tylko jak się używało interfejsu WWW. Jak się używało przez maila, to chyba nic nie manglował.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.