Re: Postanowienie Prezydentki o powierzeniu pełnienia obowiązków rektorki Ludowego Uniwersytetu Wandejskiego


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 30.01.2020 o 01:24, Alojzy Pupka pisze:
Robi sens!
(Choć nie wiem czy sama inicjatywa bardzo robi sens, bo znając różne
poprzednie międzynarodowe „uniwersyteckie” próby, mam mieszane
uczucia, no ale zaszkodzić nie powinno.
Złożyć podpis zawsze można, jedyne co szkodzi to bycie podpisanym na tym samym dokumencie co Rotrce. Ale jakbym miała się nimi przejmować…

Niby nieładnie
Składam samokrytykę, tym bardziej że sama jestem często duposzalona jak się coś robi bez mojej wiedzy.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.