Re: Postanowienie Trybuna nr 49 o zarządzeniu wyborów


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 28.01.2020 o 00:08, Alojzy Pupka pisze:
— 1.2.2020-2.2.2020 – głosowanie
Lokal głosowania można znaleźć tutaj:

https://wandystan.eu/w/election,3

Tym razem w pytaniu użyłam, za przykładem realowej (tfu!) partii Razem, form żeńskich jako generycznych. Mam nadzieję, że nikomu to za bardzo u nas przeszkadzać nie będzie.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.