Re: Ostatni List Dalajwandy do Ojcoświeckistów


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 08.01.2020 o 01:16, Prezerwatyw Tradycja Radziecki pisze:
Jeżeli zaś wpierw drzemkę chcesz odbyć, Weitlisie Vater, swoim zwyczajem, niech tak będzie. Pamiętaj tylko, że do końca miesiąca jedno masz czas. Po tym bowiem czasie w myśl artikielu XXXI opuszczenie ciała przez Ducha Świeckiego ogłoszone zostanie, nawet jeżeli Kodeks się nie pojawi. Genug szon! Apeluję!
No i co teras

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.