Re: Bulla „Sznela-Sznela”


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 01.02.2020 o 01:59, Alojzy Pupka pisze:
Bulla **SZNELA-SZNELA**
=======================
Baszta Radagasta
Kalendy lutowe
Anno Wandini 2020
Mirakel! Mirakel!

Ponadto nadaję kamerade Polynie tytuł kandelabra, gdyż nań sehr
zasługuje, a kodeks nie uwzględnia już dekameronen.
W sumie nie wiem, za co tak właściwie zasługuję? Nigdy raczej mocno w sprawy Świeckiego Kościoła się nie angażowałam.

Ale tak wogle to Szcziszczat Szczziernik!

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.