Re: Bulla „Sznela-Sznela”


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 01.02.2020 o 02:18, Alojzy Pupka pisze:
Duch Wandy wieje kędy chce!
Myślałam że wiał kiedy chciał w dawnozamierzchłych czasach, kiedy to np. można było głosić kazania w duchu katolickim (tfu!), a obecnie ma już dokładnie określony kierunek i zwrot?

Ale proszę bez takich, wszyscy dobrze wiedzą, że się towarzyszka
angażowała.
Kilka razy byłam na Mitdejmszlislu, oprócz tego was poganiałam parę razy z Gezecbuchem, ale poza tym? Nah.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.