Re: Bulla „Sznela-Sznela”


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 01.02.2020 o 02:29, Alojzy Pupka pisze:
Jak zrobimy towarzyszce BENEFIS w Radiu Wandyja, to wyliczę wasze
zasługi
TFW nawet o moich rzekomych zasługach się dowiem ostatnia.

A dobra, jeszcze raz na Mitszlislu wylosowałam chyba obecnego (czy to był poprzedni) Dalleiwandę. Faktycznie materiał na kandelabrę (kandelę? jakiś_rodzaj_świecznika_rodzaju_f?).

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.