Re: Wniosek do OeSia

Alojzy Pupka
 

niedz., 15 gru 2019 o 13:40 Polyna <polyna@...> napisał(a):

W imieniu obywatelki Bialenii, ʿĀliji zawdżat Akrypy, zwracam się z
wnioskiem do Ojca Świeckiego o wydanie jej dyspensy na dwuwierze w Wandę
i Allaha.

Tow. ʿĀlija argumentuje to tym, że islam szyicki, szczególnie w jego
czerwonej formie postulowanej przez dr Aliego Szariatiego, jest jak
najbardziej wiarą postępową i rewolucyjną, więc nie będzie się ona
zbytnio kłócić z wandyzmem.
Szwester ʿĀlija,

cieszy wasza prośba! Unsere glaube ist inkluziw, i tak było und tak
jest. To już co prawda nie te cajty, kiedy komes Miotke mógł głosić
kristisze kazania, najn. Świecki Duch mówi nam, że nie ma hojtcutage
miejsca na _sinkretizmus_ w wyznaniu. Naturliś uważamy – i jest to
chyba ofenzichtliś – że rote sziizmus ist gute sziizmus. Nie widzimy
też niśt, co by uniemożliwiało cwaj-glałbe i Wandisze Hałpsztad w tym
przypadku przyzwala na nią. Nie oznacza to, że można cwaj-glaube
praktikiren z każdym wyznaniem. Np. taka – Wanda vergeben! –
diukenglaube. Kto praktykuje diukenglaube, ten nie utracił glauben w
Wandę. Ale rote sziizmus na boku, nikomu jeszcze nie zaszkodził.
Ament!


(–) Wziernik V

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.