Re: Wniosek do OeSia


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 01.02.2020 o 02:59, Alojzy Pupka pisze:
Towarzyszka ʿĀlija, musi się nauczyć, że Duch Wszechczasu operuje, jak
sama nazwa wskazuje, we Wszechczasie. A czymże jest miesiąc wobec
Wszechczasu? Niczym!
Czyli tym samym, czym byłby sarmacki komunizm bez Zenona "Wandy" Pszepżechowicza.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.