Re: Bulla „Sznela-Sznela”


Prezerwatyw Tradycja Radziecki
 

Czołem Wziernik!

Bulla **SZNELA-SZNELA**
Dopełniło się! Herzen hoch! Szcziszczat Szcziernik Fał!

--
☭ PTR (B0408)

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.