Re: [SPAM] Re: [wandystan] Postanowienie Prezydentki o powierzeniu pełnienia obowiązków rektorki Ludowego Uniwersytetu Wandejskiego


Alojzy Pupka
 

Excuse me, czy to było emoji na Liście Dyskusyjnej? :o
️ „Tak.”

(W sumie nie rozumiem, czemu to towarzyszkę dziwi? Poczta
elektroniczna dopuszcza przesyłanie jakichkolwiek znaków w
jakimkolwiek kodowaniu)
Pozdrowienia od Jasia!
Nawet Jasiu (huj mu w ryj i kołek w serce) już od dłuższego czasu nie
miał problemu z junikodem ;-)

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.