Re: [SPAM] Re: [wandystan] Postanowienie Prezydentki o powierzeniu pełnienia obowiązków rektorki Ludowego Uniwersytetu Wandejskiego


Alojzy Pupka
 

niedz., 2 lut 2020 o 16:43 Polyna <polyna@...> napisał(a):

A jak na ironię, wasz klient mejla z kolei jakieś problemy ma, bo
zagubił gdzieś emodzi w cytacie…
Ehh. Od dawna się zbieram do porzucenia G[ówno]Maila, ale to niestety
większe wyzwanie.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.