Re: Informatyczne dziwy i końce


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 02.02.2020 o 18:12, Alojzy Pupka pisze:
Mówimy o bieżącym rankingu miesięcznym
Adresy e-mail mogą się zmienić i w środku miesiąca. I na końcu też.

Mamy dziesięcioro obywateli, minus paru zupełnie nieaktywnych, plus
parę osób bez obywatelstwa, które czasem się włączają. Perspektywa
gwałtownego skoku do przekraczającej możliwości ogarnięcia ilości,
wydaje się raczej iluzoryczna.
Tu nie perspektywa skoku jest problemem, tylko perspektywa desynchronizacji. Niedawno np. stan obywatelstw w systemie rozsynchronizował się ze stanem faktycznym, przy czym obywatelstwa są 100× bardziej ważne niż jakiś dodatkowy ranking.

Towarzyszka znowu włącza jakieś czarnowidztwo
A co innego mam mówić po No Post November? Na szczęście dało się po nim jakoś trochę MW rozruszać (jestem ciekawa, jak wypadamy na tle innych mikronacji, ale gość który robił rankingi postów akurat w tym miesiącu stwierdził, że nie zrobi xDDD), ale jestem pewna, że za jakiś-tam czas znowu zrobi się kapeć.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.