Re: Postanowienie Prezydentki o powierzeniu pełnienia obowiązków rektorki Ludowego Uniwersytetu Wandejskiego


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 02.02.2020 o 18:17, Alojzy Pupka pisze:
Nie ogarniam tych nowych poków...
Kiedyś to były poki...
Np. POKE 59458,62…

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.