Re: Informatyczne dziwy i końce


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 02.02.2020 o 18:38, Alojzy Pupka pisze:
Mogą, ale 1) zmiany można uwzględniać
Wtedy konieczne by było, żeby mieszkaniec mógł podać wiele adresów kontaktowych, a nie tylko jeden… ale zaraz, co jeżeli by explicite *nie chciał*, żeby starszy adres był wpisany w systemie?

Świeckie słowa. Dlatego w przypadku rejestru mieszkańców i obywateli
nie ma miejsca na *rozwiązania substandardowe*, a w czymś co jest 100×
mniej ważne – miejsce na rozwiązania substandardowe, klejenie gumą do
żucia i łatanie dziur zupkami chińskimi jak najbardziej jest.
Też nie ma miejsca, bo substandardowość jakiegokolwiek rozwiązania sprawia, że taki ranking bardzo łatwo mógłby zostać przekłamany, co czyniłoby go absolutnie bezużytecznym.

Jest możliwe. Ba, jest bardzo prawdopodobne. I co z tego?
No i to z tego, że wtedy już rywalizacja na miarę Wandystanu by nie była. No chyba, że by nisko cenić Wandystan, ale jak to stwierdziła niegdyś tow. Ola:

1. Czuję się komunistką.
2. Żyję w najlepszej mikronacji – Wandystanie.

Najlepszej.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.