Re: Informatyczne dziwy i końce


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 02.02.2020 o 20:01, Polyna pisze:
15 lat doświadczenia w mikronacjach.
…wait, serio aż 15 lat już tu jestem? oO
A tak wogle jakie to zabawne, że nawet mimo tego, jestem najmłodszą z obywateli wandejskich stale aktywnych na LDMW.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.