Re: Informatyczne dziwy i końce


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 02.02.2020 o 20:32, Alojzy Pupka pisze:
Do tego celu nie potrzeba starego mejla *utrzymywać* – odbierać, sprawdzać, podawać. Można go nawet permanentnie usunąć. Wystarczy, że na swoim końcu ranking będzie przez 30 dni pamiętał, żeby posty spod tego adresu doliczać tej osobie do urobku. Można też zresztą w sumie na bieżąco zapisywać po prostu kolejne posty jako +1 z datą, każda metoda dobra.
No w sumie.

No przy celowych przekłamaniach to raczej chyba nie?
No ale tu chodzi o te wynikające z ułomności jakiegokolwiek systemu powiązywania konta w SSW z kontem w groups.io.

No ja wiem, że łatwo mi mówić, kiedy to towarzyszka się z tym męczy, ale jestem zdania, że lepiej mieć potem chwalebne relikty, nawet sprawiające kłopoty, niż nie mieć. To jest nasz ogólnowandejski dorobek.
Na szczęście dopóki ja istnieję, żaden system nie będzie wyłączony bez chociażby jakichkolwiek prób zachowania go chociażby w postaci wideo.

...i wciąż się nie nauczyła, że poza Jutrzenką Wszechczasu nic nie jest wieczne i do przewidzenia...
Ale są rzeczy inewitabilne.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.