Pytanie o klasyfikację w NBN


Polyna <polyna@...>
 

Czy pojedyncze artykuły prasowe publikowane w ramach czasopism wydawanych w systemie one-article-at-time (jak np. Wandea czy Kurier [dreamlandzki]) należy umieszczać pod 'Periodiken', czy jeszcze gdzie indziej?

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.