Re: Pytanie o klasyfikację w NBN


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 02.02.2020 o 21:03, Alojzy Pupka pisze:
Imho: jeśli nie podpadają pod żadną specyficzną kategorię (liryka, proza), tylko są artykułami prasowymi, to powinna być osobna kategoria dla nich...
W sumie jak tak się patrzę – dotychczasowe pojedyncze artykuły prasowe znajdują się w kategorii 'Dokumenten'… więc stworzę dla nich nową podkategorię pt. 'Archiwum Prasowe im. Jacquesa de Brolle’a'. A w najbliższym czasie trzeba będzie się zastanowić nad nową kategoryzacją dzieł w NBN, bo widzę tam parę innych rzeczy do poprawy.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.