Re: FREKWENCJA


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 02.02.2020 o 17:33, Alojzy Pupka pisze:
Komunikat o frekwencji, stan na godzinę 17:30
Wyborcy uprawnieni do oddania głosu: 10
Liczba oddanych głosów: 4
Frekwencja wyniosła 40%
Komunikat o frekwencji, stan na godzinę 23:00

Wyborcy uprawnieni do oddania głosu: 10
Liczba oddanych głosów: 4
Frekwencja wyniosła 40%

Nie, ja akurat nie podam listy hańby, bo nie mam w zwyczaju ujawniać listy głosujących, ale kto na niej jest, raczej będzie wiedział o tym.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.