Re: Pytanie o klasyfikację w NBN


Alojzy Pupka <alojzy@...>
 

2 lut 2020, 20:34 od polyna@posteo.net:

(...) nową podkategorię pt. 'Archiwum Prasowe im. Jacquesa de Brolle’a'.
Ładnie! I adekwatnie!A w najbliższym czasie trzeba będzie się zastanowić nad nową kategoryzacją dzieł w NBN, bo widzę tam parę innych rzeczy do poprawy.
Nooo, obecna jest trochę taka ~, a gnomia inwencja nazewnicza potęguje wrażenie chaosu. Trzeba by znaleźć jakąś drogę pośrednią między nudziarską standaryzacją, a obecnym szaleństwem.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.