Wandea Ludu - Wyniki wyborów #wandealudu

wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

Wyniki wyborów

By Alojzy Pupka

Ludowa Komisja Wyborcza

Po przeliczeniu głosów w urnach, podaję wyniki wyborów prezydenckich, odbywających się 1-2 lutego 2020, do publicznej wiadomości.


Do głosowania uprawnionych było dziesięć osób. Oddano siedem głosów. Oznacza to, że frekwencja wyniosła 70%.


Na poszczególnych kandydatów oddano:

  • na Olę Kaarinę Isadorę Chojnacką – cztery głosy,
  • na Prezerwatywa Tradycję Radzieckiego – trzy głosy.

Oznacza to, że Drogim Liderem został wybrany Prezerwatyw Tradycja Radziecki. Wypierdalać!

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.