Re: Wandea Ludu - Wyniki wyborów #wandealudu


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

pon., 3 lut 2020 o 00:08 wandystan@wandystan.groups.io Integration <
wandystan@wandystan.groups.io> napisał(a):

Wyniki wyborów <http://wandea.wandystan.eu/2952>
------------------------------

Na poszczególnych kandydatów oddano:

- na Olę Kaarinę Isadorę Chojnacką – cztery głosy,
- na Prezerwatywa Tradycję Radzieckiego – trzy głosy.

------------------------------

Oznacza to, że Drogim Liderem został wybrany *Prezerwatyw Tradycja
Radziecki*. Wypierdalać!
_


Od kiedy 3 jest większe od 4?
--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.