Re: Wandea Ludu - Wyniki wyborów #wandealudu


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

Ale za taki błąd to przeproście.
--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.