Re: Wandea Ludu - Wyniki wyborów #wandealudu


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 03.02.2020 o 00:08, wandystan@wandystan.groups.io Integration pisze:
* na Olę Kaarinę Isadorę Chojnacką – cztery głosy,
* na Prezerwatywa Tradycję Radzieckiego – trzy głosy.
Mały pomyłka – to tow. Radziecki dostał kath płą, a tow. Ola trła płą.

Na szczęście, mogło być gorzej – mógłby być remis, i bym znowu fchuj czasu czekała na zwolnienie mnie z obowiązków. A tak mogę spokojnie przekazać insygnia władzy tow. Radzieckiemu.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.