Re: Wandea Ludu - Wyniki wyborów #wandealudu


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 03.02.2020 o 00:23, Ola Kaarina Isadora Hughson pisze:
You bet.
Znaczy się następna piosenka wyborcza to będzie ta?

https://invidio.us/watch?v=wpnS3jF5UxI

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.