Re: Wandea Ludu - Wyniki wyborów #wandealudu


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

pon., 3 lut 2020 o 00:39 Polyna <polyna@posteo.net> napisał(a):
Znaczy się następna piosenka wyborcza to będzie ta?

https://invidio.us/watch?v=wpnS3jF5UxI

już prędzej https://invidio.us/watch?v=eVbShUW6QBM
--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.