Re: Testowa wiadomość


Alojzy Pupka <alojzy@...>
 

3 lut 2020, 02:53 od polyna@...:

Testuję sobie jedną z funkcji klienta poczty, zignorujcie tą wiadomość.
A jaki klient i jaka funkcja?
Pytam bo sam się trochę rozglądam za dobrym pocztodawcą oraz za dobrym klientem na mobiłkę, więc wszelkie rekomendacje przyjmę.

-- 
Pupka

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.