Re: Testowa wiadomość


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 03.02.2020 o 03:09, Polyna pisze:
Filtrowanie wiadomości wychodzących. Mam ustawione na groups.io to, że mi własne wysyła z powrotem, tyle że zmienia ID wiadomości
Wait, czekaj, to dziwnie działa. Jak odznaczyłam 'I always want copies of my own emails' to nadal wysłało mi kopię oryginalnej wiadomości, ale tym razem ID *nie* zmieniło. WTF.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.