Re: Wandea Ludu - Wyniki wyborów #wandealudu


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 03.02.2020 o 21:45, Alojzy Pupka via Groups.Io pisze:
Ależ sobie towarzyszka grabi u mieszkańców Bananopesztu...
No grabię tam liście, bo tej bananowej młodzieży tam tylko zabawy w głowie, a nie porządki…

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.