Re: Wandea Ludu - Wyniki wyborów #wandealudu


Alojzy Pupka <alojzy@...>
 

3 lut 2020, 12:39 od @PTR:

Towarzysze Wandejczycy!> [...]> Więcej - dziś wieczorem.
No to czekamy...
--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.