Re: Wandea Ludu - Wyniki wyborów #wandealudu


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 03.02.2020 o 22:00, Alojzy Pupka via Groups.Io pisze:
No to czekamy...
…na inaugurację.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.