Re: Wandea Ludu - Wyniki wyborów #wandealudu


Prezerwatyw Tradycja Radziecki
 

Czołem Paulina!

Cieszy też brak odchylenia bananowego!
Słusznie, żadne odchylenie w zakresie bananów nie będzie tolerowane. Nie od dziś jestem teoretykiem i praktykiem rzadkiej a szlachetnej sztuki prostowania bananów, autorem trzech podręczników i kilkunastu monografii na ten temat wydanych przez Wydawnictwo Instytutu Naukowego w Bananopeszcie. Prosty banan jest prawem i przyjemnością każdej proletariuszki i proletariusza.

--
☭ PTR (B0408)

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.