Re: Wandea Ludu - Wyniki wyborów #wandealudu


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 03.02.2020 o 22:18, Prezerwatyw Tradycja Radziecki pisze:
Prosty banan jest prawem i przyjemnością każdej proletariuszki i proletariusza.
Ale tylko w kakao.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.