Re: Bulla „Sznela-Sznela”


Tow. Radziecki
 

Czołem Paulina!

Nad tym też myślałam. Ale uznałam, że za bardzo będzie się myliło:
doktryna Świeckiego Kościoła as in zbiór wierzeń, vs doktryna Świeckiego
Kościoła as in tytuł kościelny.
Myślę że zakres tematyczny ewentualnych dyskusji wskazywałby dość
jasno kontekst... A nawet jeśli nie, to powiedzmy sobie szczerze,
Wandejczycy i Wandejki uwielbiają tego typu niejednoznaczności w
języku, a ich eksploatacja przynosi dużo satysfakcji. Ze swojej strony
obstawałbym przy tej nazwie.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.