Re: Wandea Ludu - Wyniki wyborów #wandealudu


Prezerwatyw Tradycja Radziecki
 

Czołem Polyna!

Ale tylko w kakao.
w bitej śmietanie też jest bardzo dobre.

--
☭ PTR (B0408)

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.