Re: Informatyczne dziwy i końce


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 03.02.2020 o 22:58, Alojzy Pupka pisze:
12 stycznia 2005 here, macham łapką. Co prawda datę musiałem sprawdzić
w profilu w KS, bo nie wiedzieć czemu SSW podaje jakąś dziwną datę
rejestracji, mimo że nigdy nie spierdalałem przecież z MW...
SSW3 podaje datę stworzenia konta w SSW3, a nie 'dziwną datę'. A to tylko dlatego, że stare rejestry zastępowały jakieś źledziałające jeszcze starsze rejestry, a że były w założeniu tymczasowe, daty rejestracji nie zostały w nich ujęte.

Zresztą chyba pisałam, że jak ktoś chce, żeby widoczna była u niego data oryginalna, to niech zwraca się z wnioskiem do mnie o poprawę.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.