Re: Informatyczne dziwy i końce


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

za: Micropedia


"18 kwietnia 2004 zapisuje się do Scholandii, gdzie jednak nie
wykazywała aktywności. Na początku mieszkała w Scholandii, później w
Sarmacji, ale się nie udzielała. Wstapiła do Wandystanu niedawno po
tym, jak ogłosił on niepodległość, otrzymując ID B0044. "


--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.