Re: Informatyczne dziwy i końce


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 03.02.2020 o 23:14, Alojzy Pupka pisze:
To ja bym poprosił, bo jednak wstyd trochę.
Znalazłam gdzieś jakąś starą tabelę, i jednym zapytaniem SQL ustawiłam wszystkie daty jakie się dało. U całych 8 osób. Jakby ktoś jeszcze coś miał źle, to już musi mi podać odpowiednią datę sam.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.