Re: Informatyczne dziwy i końce


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 03.02.2020 o 23:39, Polyna pisze:
Godzinę temu to tam była wpisana data faktycznie z listopada, ale 2014 roku…
Zresztą data z listopada 2004 roku by żadnego w ogóle sensu nie robiła, bo Wandystan ogłosił niepodległość dopiero w grudniu 2004…

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.