Re: Informatyczne dziwy i końce

Prezerwatyw Tradycja Radziecki
 

Czołem Polyna!

Godzinę temu to tam była wpisana data faktycznie z listopada, ale 2014
roku…
To znaczy że mój mózg automagicznie skorygował nierealnie późny rok na dekadę wcześniejszy rok bliższy prawdzie i stąd zamieszanie xD

--
☭ PTR (B0408)

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.