Re: Poszukiwany, poszukiwana - asystentka/asystent przy Konklawe


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

Tak tak to OK.

--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.